Atom Birleşmesi | WebStar
Ya İki Atom Birleşmeseydi
Haz11

Ya İki Atom Birleşmeseydi

Atomun enerji düzeyleri ile ilgili yapılan analizlerin bir sonucu olarak, 1925’de Pauli meşhur dışarlama ilkesini öne sürdü. Bu ilkeye göre; çok elektronlu bir atomda aynı kuantum durumunda (atomun en iç kabuklarında) birden fazla elektron asla bulunamaz. Dışarlama ilkesinin keşfiyle Pauli, çok elektronlu atomların yapısı hakkında uzun zamandır duran bir probleme de cevap bulmuş oldu. Bu problem, bütün elektronların niçin atomun...

Devamını Oku